Polityka prywatności

 

KIM JESTEŚMY

Eko-Lubri jest firmą, specjalizującą się w sprzedaży i dystrybucji ekologicznej chemii rowerowej. Nasze dane: Eko-Lubri Marek Kamiński, ul. Zachodnia 74E, 05-092 Łomianki, NIP: 8471259724.

Kontakt z nami możliwy jest pod adresem e-mail: marekk9@gazeta.pl;   t.rutkowski@gazeta.pl

 

CZYJE I JAKIE DANE PRZETWARZAMY

Nasze produkty oferujemy zarówno konsumentom jak i firmom. Przetwarzamy przede wszystkim dane identyfikujące (np. imię i nazwisko lub nazwa firmy), dane kontaktowe, które są nam potrzebne do realizacji zlecenia lub odpowiedzi na pytania, kierowane do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronach internetowych: http://squirtlube.pl/kontakt/ oraz dane dotyczące historii zamówień.

Działając jako administrator, pozyskujemy tylko te dane, które są nam niezbędne do realizacji umowy lub dane, które zostały nam przekazane dobrowolnie przez naszych Klientów w ramach wykonywania zawartej umowy sprzedaży.

JAK WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE?

Przede wszystkim danych osobowe przetwarzamy, aby w sposób prawidłowy zrealizować zamówienia naszych Klientów oraz dostarczyć zamówiony towar w terminie.

Oprócz tego możemy wykorzystać posiadane dane osobowe do marketingu usług własnych – poprzez wysyłkę informacji o nowych produktach, promocjach czy usługach.

Możemy również wykorzystać dane otrzymane od naszych Klientów do działań rozwojowych, poprzez prowadzenie badań rynku oraz badań satysfakcji.

KTO JEST ODBIORCĄ DANYCH KLIENTÓW ?

Dane naszych Klientów mogą być powierzone firmom, z którymi współpracujemy w celu realizacji zleceń – np. firmom kurierskim, poczcie polskiej czy zewnętrznemu biuru rachunkowemu.

Nie przekazujemy danych naszych Klientów innym podmiotom w celach, które nie są bezpośrednio związane z wykonaniem umowy.

JAKIE UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄ OSOBOM, KTÓRYCH DANE PRZETWARZAMY?

Każda osoba, której dane przetwarzamy ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub żądania ich usunięcia;

– żądania przeniesienia danych w sposób zautomatyzowany na rzecz wskazanych przez tą osobę odbiorców

– wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania,

– cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie przez nas jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

INNE WAŻNE INFORMACJE

Nie powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych (IOD).

Dane naszych Klientów będą przez nas przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia celu przetwarzania oraz przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń – w celu umożliwienia realizacji przysługujących nam oraz naszym Klientom praw.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży oraz dostarczenia zamówionego towaru odbiorcy.

Nie stosujemy zautomatyzowanego profilowania danych w rozumieniu RODO ani nie podejmujemy żadnych decyzji, opartych na takim profilowaniu.

Nie przetwarzamy informacji szczególnych kategorii w rozumieniu RODO, takich jak np. informacje o stanie zdrowia, poglądach politycznych, wyznaniu, przynależności związkowej lub dotyczących wyroków skazujących.

Nie przekazujemy przetwarzanych danych do państwa trzeciego ani do żadnej organizacji międzynarodowej.